ท่าออกกำลังกาย

Plank Step Out

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

เคล็ดลับในท่านี้

พยายามรักษาแกนลำตัวให้นิ่ง

ข้อควรระวังในท่านี้

อย่าห่อสะบักและยื่นคอลงพื้น
อย่าหลังแอ่น หรือกระดกก้น

กรุณารอสักครู่ ...
Loading...