ท่าออกกำลังกาย

Renegade Row

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเน้อหน้าท้องและหลัง โดยใช้ยางร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้อง ก้นและขา ตลอดเวลา
ขณะดึงศอกขึ้นด้านบน พยายามให้ตัวนิ่งที่สุด

ข้อควรระวังในท่านี้

อย่าห่อสะบักและยื่นคอลงพื้น
อย่าหลังแอ่น หรือกระดกก้น

กรุณารอสักครู่ ...
Loading...