ท่าออกกำลังกาย

Weighted Reverse Lunge with Rotation

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ