ท่าออกกำลังกาย

Single Arm Dumbbell Row

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลัง โดยใช้ Dumbbell เป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

หนีบรักแร้ เกร็งหลัง ไม่กางศอกออกด้านข้างมากเกินไป

ข้อควรระวังในท่านี้

ระวังปวดหลังส่วนล่างจากการแอ่นหลังมากจนเกินไป
ไม่ทำหลังค่อมขณะทำ
ระวังปวดคอจากการเงยหน้ามากจนเกินไป