ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Upright Row

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และบ่า โดยใช้ Dumbbell เป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

ไม่เกร็งข้อมือหรือกำมือแน่นเกินไป ตอนดึงขึ้นเกร็งไหล่ ศอกจะต้องสูงกว่าข้อมือเล็กน้อย

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ยกศอกสูงมากเกินไป เพราะจะทำให่หัวไหล่บาดเจ็บได้