ท่าออกกำลังกาย

Incline Close Grip Dumbbell Bench Press

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ