ท่าออกกำลังกาย

Seated Barbell Shoulder Press

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งไหล่ตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ลดแขนลงเร็วเกินไป