ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Seated Lateral Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ