ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Drag Curl

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ