ท่าออกกำลังกาย

Seated Dumbbell Biceps Curl

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

สร้างเกล้ามเนื้อและกระชับต้นแขนด้านหน้า

เคล็ดลับในท่านี้

เก็บศอกให้ชิดข้างลำตัว ไม่แกว่งเวลาผ่อนและออกแรง จะทำให้โดนกล้ามเนื้อหน้าแขนมากขึ้น

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่งอข้อมือเพราะจะทำให้โดนปลายแขนมากกว่าต้นแขนด้านหน้า