ท่าออกกำลังกาย

Lying Barbell Skullcrusher

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าออกกำลังกายสำหรับต้นแขนด้านหลัง (Triceps)

เคล็ดลับในท่านี้

บีบศอก เกร็งแขนและหัวไหล่ตลอดเวลา อยากให้รู้สึกที่ต้นแขนด้านหลังเพิ่มขึ้น ให้เลื่อนแขนไปทางศีรษะมากขึ้น

ข้อควรระวังในท่านี้

ระวังบาร์เบลกระแทกหน้าหน้าหรือศีรษะตอนลดบาร์เบลลง