ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Seated Bent Over Rear Delt Fyer

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ