ท่าออกกำลังกาย

Modified Superman

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังและก้น โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งหลังและก้นตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ยกคอสูงหรือเงยหน้าขึ้นเยอะจนเกินไป