ท่าออกกำลังกาย

Triceps Dip

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ