ท่าออกกำลังกาย

Seated Dumbbell Bent Over Rear Delt Raise

ระดับ
ประเภท
-
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...