ท่าออกกำลังกาย

Triceps Push Up

ระดับ
ประเภท
-
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ