ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Triceps Kick Back

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ