ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Reverse Curl

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ