ท่าออกกำลังกาย

Band Lat Pull Down

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ