ท่าออกกำลังกาย

Modified Side Plank

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้าง

เคล็ดลับในท่านี้

เก็บก้น เกร็งท้องและพยายามทำให้ตัวตรงตลอดเวลา
ยกสะโพกขึ้นด้านบนให้สุด และเกร็งตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ศอกให้อยู่แนวเดียวกับหัวไหล่