ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Pallof Press

ระดับ
ประเภท
-
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ