ท่าออกกำลังกาย

Half Kneeling Fitball Woodchop

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ