ท่าออกกำลังกาย

Straight Leg Bear Crawl

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวไหล่และยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้วยหลัง

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่เหยียดแขนตึงจนทำให้หัวไหล่ถูกกดมากเกินไป