ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Single Leg Deadlift Intermediate

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารต้นขาด้านหลัง ก้น และเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนของร่างกาย

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้อง เกร็งขา ออกแรงถีบจากเท้าขึ้นพร้อมดันสะโพกไปด้านหน้า

ข้อควรระวังในท่านี้

ระวังปวดหลังส่วนล่างจากการแอ่นหลังมากจนเกินไป
ไม่ทำหลังค่อมขณะทำ
ระวังปวดคอจากการเงยหน้ามากจนเกินไป
หัวเข่าไม่เลยปลายเท้ามากจนเกินไป