ท่าออกกำลังกาย

Bear Crawl

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้อง ก้นและขา ตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

อย่าห่อสะบักและยื่นคอลงพื้น
อย่าหลังแอ่น หรือกระดกก้น