ท่าออกกำลังกาย

Ladder In-Out Squat

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า และก้น

เคล็ดลับในท่านี้

ดันสะโพกไปด้านหลังพร้อมงอเข่า

ข้อควรระวังในท่านี้

เข่าไม่เลยปลายเท้ามากจนเกินไป