ท่าออกกำลังกาย

Hanging Leg Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ