ท่าออกกำลังกาย

Captain Chair Knee Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ