ท่าออกกำลังกาย

Dead Bug

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยมีการขยับแขนและขาไปด้วยขณะฝึก โดยใช้น้ำหนักตัวเองเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

เก็บซี่โครง เกร็งท้อง เกร็งก้นและขา ตลอดเวลา
ขยับแขนและขา ไปยังจุดที่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่แอ่นหลัง