ท่าออกกำลังกาย

Biceps Stretch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขนและหัวไหล่ด้านหน้า

เคล็ดลับในท่านี้

คว่ำมือและเหยียดแขนตึงตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่กลั้นหายใจ
ไม่ยืดจนรู้สึกเจ็บจนเกินไป