ท่าออกกำลังกาย

Hollow Hold

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

เคล็ดลับในท่านี้

เก็บซี่โครง เกร็งท้อง เกร็งก้นและขา ตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ยกแต่ศีรษะและเกร็งคอขึ้นตอนทำ เพื่อป้องการเมื่อยที่คอมากกว่าที่ท้อง