ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Standing Single Arm Shoulder Press

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ โดยใช้ยางยืดเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งไหล่ตลอดเวลา

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ลดแขนลงเร็วเกินไป