ท่าออกกำลังกาย

Strength Band Standing Triceps Extension

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง โดยใช้ยางยืดเป็นแรงต้าน

เคล็ดลับในท่านี้

ค่อยๆเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน แล้วเหยียดแขนตรงตึง เกร็งค้างไว้ 1-2 วินาที
ศอกตั้งฉากอยู่เสมอ