ท่าออกกำลังกาย

Crunch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้องยกเฉพาะหลังช่วงบนขึ้น โดยไม่ก้มหน้าและกดคางลง

ข้อควรระวังในท่านี้

ไม่ยกแต่ศีรษะและเกร็งคอขึ้นตอนทำ เพื่อป้องการเมื่อยที่คอมากกว่าที่ท้อง