ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Seated One Arm Overhead Triceps Extension

ระดับ
ประเภท
-
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...