ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
Bodyweight x เก้าอี้ x
จำนวน 261 รายการ
ระดับ

V-Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,366 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,325 ครั้ง
ระดับ

Table

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและก้น พร้อมยืดกล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่ไปในตัว

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 807 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,260 ครั้ง
ระดับ

Side Plank

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้าง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,177 ครั้ง
ระดับ

Side Crunch

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้าง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,183 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,199 ครั้ง
ระดับ

Reverse Plank

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและก้น พร้อมยืดกล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่ไปในตัว

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 919 ครั้ง
ระดับ

Reverse Crunch

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่าง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,289 ครั้ง
ระดับ

Pike Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนและหัวไหล่ โดยใช้ร่างกายตัวเองเป็นและแรงต้าน

ประเภท
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,571 ครั้ง
ระดับ

Mountain Climber

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,429 ครั้ง
ระดับ

Leg Raise

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่าง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 3,123 ครั้ง
ระดับ

Knee Push Up

ท่าบริการกล้ามเนื้อหน้าอก แบบง่ายหรือแบบผู้หญิง สำหรับคนที่ยังทำท่าเหยียดขาตรงยังไม่ได้

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,081 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 936 ครั้ง
ระดับ

Diamond Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านใน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 3,230 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้