ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
Bodyweight x
จำนวน 233 รายการ
ระดับ

Leg Raise

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่าง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 3,123 ครั้ง
ระดับ

Knee Push Up

ท่าบริการกล้ามเนื้อหน้าอก แบบง่ายหรือแบบผู้หญิง สำหรับคนที่ยังทำท่าเหยียดขาตรงยังไม่ได้

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,081 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 936 ครั้ง
ระดับ

Diamond Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านใน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 3,230 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,454 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,093 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,395 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,422 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,342 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,030 ครั้ง
ระดับ

Biceps Stretch

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขนและหัวไหล่ด้านหน้า

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,210 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 892 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,258 ครั้ง
ระดับ

Bird Dog

ท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และฝึกประสาทสัมผัสของแขนและขา

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,161 ครั้ง
ระดับ

Bicycle Crunch

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,643 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้