ท่าออกกำลังกาย

ผลการค้นหา

กรองโดย :
Bodyweight x
จำนวน 233 รายการ
ระดับ

Leg Raise

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่าง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 5,704 ครั้ง
ระดับ

Knee Push Up

ท่าบริการกล้ามเนื้อหน้าอก แบบง่ายหรือแบบผู้หญิง สำหรับคนที่ยังทำท่าเหยียดขาตรงยังไม่ได้

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,593 ครั้ง
ระดับ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,068 ครั้ง
ระดับ

Diamond Push Up

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านใน

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 5,101 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,728 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,252 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,660 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,734 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,560 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,218 ครั้ง
ระดับ

Biceps Stretch

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขนและหัวไหล่ด้านหน้า

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 3,179 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,031 ครั้ง
ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 1,744 ครั้ง
ระดับ

Bird Dog

ท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และฝึกประสาทสัมผัสของแขนและขา

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,729 ครั้ง
ระดับ

Bicycle Crunch

ท่าบริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 09 Apr 2020 | ดูแล้ว 2,772 ครั้ง
ระดับความยาก
ประเภท
ส่วนกล้ามเนื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้