ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก
Skip Navigation Linksโปรแกรมออกกำลังกาย ทั้งหมด

โปรแกรมออกกำลังกาย

โปรแกรมออกกำลังกาย

เลือกโปรแกรมออกกำลังกายที่คุณต้องการและเข้ากับตัวคุณ จากโปรแกรมที่หลายหลากซึ่งออกแบบโดยเทรนเนอร์ที่มีใบรับรอง จะเลือกตามอุปกรณ์ที่จะใช้ออกกำลังกาย สถานที่ หรือเป้าหมายของตัวคุณก็ได้

-
-
โปรแกรมพิเเศษเฉพาะคุณ พิเศษเฉพาะสมาชิกที่ Fit-d.com
ได้ออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้เข้ากับเป้าหมาย และความต้องการของแต่ละท่าน โปรแกรมออกกำลังกายออกแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองทางด้านออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายจากอเมริกา (NSCA-CPT, NSCA-CSCS)
โดยในขณะนี้จะได้รับโปรแกรมนี้เมื่อมาเข้าร่วม Workshop ของ Fit-d.com