ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก
28/07/2014 15:17 by: EZ2FIT-D 1,802 views
ผอมอยู่แล้ว ไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ จริงหรือ ?
ผอมอยู่แล้ว ไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ จริงหรือ ?

นายแพทย์กฤช ลี่ทองอินเผยถึงการศึกษาในผู้ที่นอนเฉย ๆ พบว่า

    ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ สมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอดลดลงร้อยละ 25 มวลกระดูกสูญเสียหรือลดลงประมาณร้อยละ 1 ต่อสัปดาห์ภายในระยะเวลา 4-36 สัปดาห์ แต่ถ้าอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเลย มวลกระดูกจะเริ่มสูญเสียทันที่ในวันนั้น ถ้ายังคงอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวต่อไปอาจสูญเสียมวลกระดูกได้ถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ ขนาดของกล้ามเนื้อยังลดลงร้อยละ 10-20 ภายในระยะเวลา 1 เดือน

 

ซึ่งในปัจจุบันนี้เราหลายคนมีการเคลื่อนไหวน้อยสูสีกับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ เพราะตื่นมาก็ นั่ง ขับรถ ทำงานหน้าคอม นอนดูทีวี ฉะนั้นในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้หญิงจึงมักประสบปัญหากระดูกพรุนเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เพียงพอ

ถ้าไม่เคลื่อนไหวร่างกายบางส่วน ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาเฉพาะที่ตรงนั้น อย่างเช่น แขนหักต้องเข้าเฝือกไว้ประมาณ 6-8 สัปดาห์ในท่างอศอก พบว่าเมื่อถอดเฝือกออกกล้ามเนื้อแขนส่วนนั้นจะลีบเล็กลง ข้อศอกไม่สามารถเหยียดออก ซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุและบางรายอาจมีข้อยึดติดตลอดไปเลย ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง

อีกตัวอย่าง ในผู้ที่มีอายุมากขึ้นหรือสูงอายุที่ไม่ได้เคลื่อนไหวข้อไหล่ในบางทิศทางเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นได้ เช่น ไม่ได้ยกหรือชูแขนขึ้นเหนือศีรษะเลย บังเอิญต้องเอื้อมมือหยิบของบนหลังตู้หรือที่สูงเหนือศีรษะ ปรากฏว่าไม่สามารถทำได้ เพราะไหล่ติดจากการไม่เคลื่อนไหวในทิศทางนั้น ทำให้ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะไม่ได้ จึงเอื้อมมือไปไม่ถึง
ฉะนั้นหลายคนที่มีปัญหาเรื่องบ่าคอไหล่ตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว ก็ระวังไว้ได้เลยนะคร้าบ 
ร่างกายของเรานั้น ถ้าเราไม่ใช้ไม่ขยับ ไม่เคลื่อนไหวให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนก็จะทำให้ร่างกายหรืออวัยวะส่วนนั้นเสื่อมลง สูญเสียความสามารถหรือหน้าที่ไป แต่โชคดีที่อวัยวะนั้น ๆ ยังอยู่ ไม่ได้หายไปเหมือนวิวัฒนาการของสัตว์ชั้นต่ำ ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน โดยสรุปว่า การขยับ การเคลื่อนไหวจำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพ หรือถ้าไม่ขยับ ไม่เคลื่อนไหว ก็เท่ากับไม่มีชีวิต ไม่มีสุขภาพ
ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอจะเพิ่มโอกาสการตายโดยรวมและเพิ่มโอกาสเกิดโรคอีก 7 โรค ดังนี้
1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย 1.45-2 เท่า
2. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 1.6-2 เท่า
3. โรคความดันโลหิตสูง 1.3-1.5 เท่า
4. โรคเบาหวาน 1.3-1.5 เท่า
5. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1.4-2 เท่า
6. โรคมะเร็งเต้านม 1.1-1.3 เท่า
7. โรคกระดูกพรุน 1.8-2 เท่า


รู้อย่างนี้แล้วไม่ว่าจะอ้วนจะผอมก็หาเวลาขยับกันบ้างนะครับ

Relate Post
Comment