ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก

คำนวณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน

-
-
 
น้ำหนัก :
  กิโลกรัม
 
ส่วนสูง :
  เซนติเมตร
 
อายุ :
  ปี
 
เพศ :
 
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน :

(น้อยมาก: ไม่ออกกำลังกาย-ทำงานที่ส่วนใหญ่นั่ง)


(น้อย: ออกกำลังกายหรืเล่นกีฬา 1-2 วัน/อาทิตย์ หรือทำงานที่มีการเคลื่อนไหว)


(ปากลาง: ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 3-5 วัน/อาทิตย์)


(มาก: ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 6-7 วัน/อาทิตย์)


(มากที่สุด: ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก, อาชีพที่ใช้แรงงาน)

 
 
Please Wait..

Please Wait....


Fit-d.com
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Fit-d.com ท่านสามารถใช้โปรแกรมวัดค่าต่างๆ รวมถึงสามารถเก็บประวัติการวัดค่าต่างๆ ได้ และสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย